Pravila o privatnosti

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Optika Luna koristi te štiti sve informacije koje dajete Optici Luna kada koristite ovu web stranicu.
Optika Luna garantira zaštitu vaše privatnosti.

U Optici Luna (Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb, OIB: 01703143622) pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku uredba) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke, koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše usluge, mogli koristiti i obrađivati u različite svrhe. Sve informacije o upravljanju specifičnom vrstom suglasnosti možete pronaći u nastavku.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti i sigurnosti. Optika Luna može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Očna optika Luna d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite podataka uređuje način postupanja s informacijama koje Očna optika Luna d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade. Našu politiku privatnosti možete vidjeti na linku.
Voditelj obrade: Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 1000 Zagreb, [email protected]
Službenik za zaštitu podataka: [email protected]

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Očna optika Luna d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili prijave za naš newsletter ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

– u trenutku kada pristupite stranici www.optika-luna.hr prikupit ćemo vašu IP adresu koja se smatra osobnim podatkom,

– prilikom upita o cijeni o našim proizvodima i akcijama, kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime.

– situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.optika-luna.hr koje su vam prikazane,

– ako kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatake o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave, broju telefona i e-mail adresi podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave

– kada nas kontaktirate telefonski i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,

– kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,

– kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime,adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,

– kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: [email protected] ili na adresu Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo zbog slanja obavijesti o događajima, ponudama, korisnim informacijama i alatima; kako bismo mogli vršiti ugovorene usluge; za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka i kupaca, te unapređenja usluga.

Osobne podatke dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano ili na temelju privole korisnika.

Očna optika Luna d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama kao i dostavu naručenih proizvoda. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim službenim partnerima (npr. Ime, prezime i adresu kod slanja paketa poštom…), a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Također, Optika Luna d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

Web trgovina

Ukoliko naručujete proizvod iz našeg web dućana, potrebno je unijeti osobne podatke. Podaci koje unesete i podaci koji su rezultat obrade Vaše narudžbe (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) potrebni su za izvršenje ugovora, odnosno pružanja usluge Web trgovine. Navedeni podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 5 godina, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže razdoblje čuvanja.
Vaši će podaci biti objavljeni sljedećim kategorijama primatelja u navedenim slučajevima:
– Podaci koji su potrebni radi isporuke robe bit će otkriveni kurirskoj službi. Napominjemo kako će biti otkriveni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;
– U slučaju izravne isporuke Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri također štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama.
Također napominjemo kako je obrada navedenih podataka potrebna je radi sklapanja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor niti obraditi Vašu narudžbu.

Sigurnost

Očna optika Luna d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici Očna optike Luna d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Onče optike Luna d.o.o. Također, Očna optika Luna d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 5 godina računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa za unapređenjem poslovanja i promocijom proizvoda (predviđeno člankom 6. stavkom 1. točke f Opće uredbe o zaštiti podataka) koriste do isteka roka od 5 godina računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 5 godina nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Očnoj optici Luna d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na [email protected] kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Očne optike Luna d.o.o. zatražiti sljedeće:

– da vam omogući pristup vašim osobnim podacima (Imate pravo dobiti od Očne optike Luna d.o.o. potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.)

– zatražiti ispravak pogrešnih podataka (Imate pravo ishoditi od Očne optike Luna d.o.o. ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.)

– zatražiti brisanje osobnih podataka (Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od Očne optike Luna d.o.o. brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Očna optika Luna d.o.o. bi mogla prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.)

– ograničavanje pristupa vašim podacima (Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od Očne optike Luna d.o.o. ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.)

– podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke (Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.)

– zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja Očne optike Luna d.o.o.)

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Očnu optiku Luna d.o.o. na e-mail: [email protected] ili na adresu J. Slavenskog 1, 10 000 Zagreb.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na [email protected]

Automatizirana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama Očne optike Luna d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Očne optike Luna d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Suglasnosti koje se odnose na primanje newslettera Optike Luna

Ispunjavanjem obrasca za primanje newslettera Optike Luna o novostima vezanim za nove kolekcije i o posebnim ponudama kreiranima isključivo za primatelje newslettera i one redovne, korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje zakonodavstvo opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: ime i prezime, e-mail adresa te IP adresa uređaja s kojeg šalje podatke. Korisnik se prilikom prijave može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

1. Suglasnost za praćenje vaših aktivnosti i zanimanja na web stranici www.optika-luna.hr
– izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji nam pomoću kontinuiranog praćenja vaših aktivnosti na našem webu www.optika-luna.hr omogućava provođenje naručenih usluga, kontaktiranje u vezi vaših aktivnosti na našim stranicama te agregirane i anonimizirane analize korištenja web stranica i njezinih sadržaja
– svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga, anonimizirane analize te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu

2. Suglasnost za primanje newslettera Optike Luna o novostima u ponudi, posebnim ponudama, specijalnim popustima… vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:
– korištenje podataka za slanje newslettera o aktualnim trendovima u svijetu naočala
– korištenje podataka za povremeno slanje drugih sadržaja, kao što su posebno kreirane ponude samo za newsletter primatelje kao i druge redovne ponude
– izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje slanje tih novosti
– obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

3. Primanje personaliziranih poruka i ponuda vrijedi do otkazivanja te obuhvaća:
– korištenje podataka za direktan marketing
ponovno ciljanje na platformama za digitalno oglašavanje (Facebook, AdWords …) u svrhu predstavljanja usluga i proizvoda Optike Luna
– izvoženje i obradu podataka u alatima za digitalno oglašavanje (korištenje e-mail adresa za anonimizirane segmente korisnika u čijem se slučaju e-mail ne može pripisati pojedincu u svrhu direktnog i ponovnog marketinga)
obradu podataka pseudonimizacijom (kao takvi se ne mogu pripisati pojedincu)

Odjaviti se možete na dnu svakog newslettera.

VAŠA PRAVA NA TEMELJU DANIH SUGLASNOSTI
Pojedinac u bilo kojem trenutku može zahtijevati od Očne optike Luna d.o.o. da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada poslati na e-adresu: [email protected] za suglasnosti koje želi otkazati.
Osim toga, ima i sljedeća prava:
Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
Pravo na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.
Pravo na prestanak korištenja osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje
Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.
Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak za ostvarivanje prava
Upoznat/a sam da sve gore navedene zahtjeve koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima, naslovim u pismenom obliku na upravitelja, na e-mail [email protected]
Upoznat/a sam da upravitelj može od mene zahtijevati osobne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava, te da može odbiti zahtjev samo u slučaju ako dokaže da ne može pouzdano utvrditi moj identitet.
Upoznat/a sam da upravitelj mora odgovoriti na moj zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Sigurnost

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookie-a (kolačića). Više o cookie-jima pročitajte ovdje.

Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od svih predvidivih rizika. Sigurnost vaših podataka vrlo nam je važna.

Vaša e-mail adresa spremljena je u našem programu za Newslettere (WordPress), na serveru EU i7 / 32GB RAM / 2x 240GB SSD HDD u Njemačkoj o kojem brine tvrtka Orbis d.o.o., B. Radić 90, Varaždin, a biti će također proslijeđena Mailchimp.com servisu koji koristimo za slanje newslettera. Vašu e-mail adresu čuvati ćemo do trenutka kada ćete se ispisati iz newslettera.

Izmjena Pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo za otkazivanje ili promjenu prikazanih Pravila o privatnosti u bilo kojem
trenutku. Primjenjeni podaci o pravilima privatnosti bit će objavljeni na našim web stranicama.
Kontinuirano korištenje ovih stranica predstavljat će prihvaćanje takvih promjena.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama
Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka (na mail [email protected] ili na adresu J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb s naznakom za GDPR)

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.1.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama
Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba

Otklanjanje pogrešaka
Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prijava pogrešaka
Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

Veze s drugim stranicama

Stranica Prodavatelja www.optika-luna.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA PODATAKA OD STRANE DRUŠTVENIH MREŽA

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Odgovorne osobe imenovane od strane Prodavatelja imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Prodavatelj ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Prodavatelj koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

– FACEBOOK

– INSTAGRAM

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte i na adresi: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, a za Facebook kontakt službenika za zaštitu podataka potražite na: https://www.facebook.com/policy.php i na https://www.facebook.com/help/contact/54097794630297, a kontakt službenika za zaštitu podataka za Instagram na: https://hr-hr.facebook.com/policy.php i na https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

KOLAČIĆI

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Prodavatelj koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačićima na našim internetskim stranicama. Više o kolačićima pročitajte u Cookies i Politika privatnosti.

Uvijek nas možete kontaktirati na +385 1 3882 376 i na e-mail [email protected].