Uvjeti poslovanja

Očna optika Luna d.o.o.
Adresa sjedišta: J. Slavenskog 1, Zagreb, Hrvatska
MB 2463431
OIB: 01703143622
IBAN: HR6223600001102058546, Zagrebačka banka d.d.
Broj telefona: +385 1 3882 376
E-mail: [email protected]

Uprava: Martina Frković i Ivan Frković

Iznos temeljnog kapitala : 53089,12 EUR/400 000kn uplaćen u cijelosti

 

OPĆI UVJETI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja web stranice www.optika-luna.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenjem internet stranice www.optika-luna.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

Opći uvjeti korištenja

Svi podaci na Internet stranici www.optika-luna.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.optika-luna.hr i online kupnje.

1.1 Pojmovi
U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

Prodavatelj: Očna optika Luna d.o.o, J. Slavenskog 1, 10 000 Zagreb, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080680647, OIB: 01703143622, IBAN: HR6223600001102058546, otvoren kod Zagrebačke Banke d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

www.optika-luna.hr – Internet stranica u vlasništvu Prodavatelja;

Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.optika-luna.hr

Posjetitelj Internet stranice:osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na www.optika-luna.hr, slobodno razgledava istaknutu ponudu proizvoda;

Korisnici: Kupci i Posjetitelji stranica zajedno;

Korištenje www.optika-luna.hr: pristup stranici www.optika-luna.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;

Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.optika-luna.hr

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om;

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata;

Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.optika-luna.hr, a koje je moguće kupiti putem online kupovine;

Sadržaj uključuje :
– sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
– sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
– informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju
– informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
– Podaci o Prodavatelju
Usluga : usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Stranice, u smislu pružanja mogućnosti Korisnicima da ugovaraju proizvode i/ili usluge koristeći isklučivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima (riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije).

1.2. Pristup Internet stranici
Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

1.3. Ugovor o kupoprodaji
Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca kao ponuđenog da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda od strane Kupca.

1.4. Prihvaćanje Općih uvjeta
Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: ZZP), Zakonom o elektroničkoj trgovini (dalje u tekstu: ZET) i Zakonom o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO), te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.optika-luna.hr predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. ZZP. Korištenjem www.optika-luna.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Uvjeti kupnje primjenjuju se na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijena proizvoda, način plaćanja i otprema proizvoda, opis načina isporuke proizvoda, troškovi dostave, opće informacije. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Obveze korisnika prilikom korištenja
Korisnik se obvezuje da neće:
– Koristiti Internet stranicu Prodavatelja na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
– Unositi na Internet stranicu Prodavatelja ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

2.2. Dokumenti, podaci i informacije
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Prodavatelj izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Fotografije proizvoda prikazane na www.optika-luna.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih Kupci vide na zaslonu svog monitora.

Optika Luna zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Optika Luna ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Fotografije, tekstovi, te ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, kopirati, distribuirati, transferirati trećim stranama, mijenjati i/ili oštećivati, koristiti za nadovezivanje, izlagati, koristiti u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta, odstranjivati oznake koje označuju autorsko pravo Prodavatelja nad sadržajem kao ni sudjelovati u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Prodavatelja.

Sadržaj, onako kako je definiran u točki 1.1 uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Prodavatelja i zaštićen je domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj zadržava sva autorska prava stečena na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje) za korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Sav softver koji se koristi na www.optika-luna.hr vlasništvo je Prodavatelja ili dobavljača softverskih rješenja i također je zaštićen propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Nije dozvoljeno korištenje stranice www.optika-luna.hr ili bilo kojeg njenog sadržaja u HTML Frame elementima ili bilo kakvim „framing“ tehnikama kako bi se koristio zaštitni znak, logotip ili druge informacije u vlasništvu Prodavatelja (uključujući slike, tekst, raspored elemenata na stranici ili formi) bez izravne pisane dozvole Prodavatelja. Nije dozvoljeno korištenje HTML meta-tagova ili bilo kakvog skrivenog (hidden) teksta koristeći ime ili zaštitni znak Prodavatelja bez izravne pisane dozvole Prodavatelja.

Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.optika-luna.hr, od strane Korisnika ili bilo koje treće osobe koja nije ovlaštena osoba Prodavatelja. Prodavatelj također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Kupcu time što se Kupac oslonio na informacije dobivene putem www.optika-luna.hr. Kupci preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili sjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.optika-luna.hr.

2.3. Odricanje od odgovornosti

2.3.1.Korištenje
Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

2.3.2.Uređaji
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.optika-luna.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.optika-luna.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

2.4. Izmjena Općih uvjeta
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.optika-luna.hr, pod uvjetom javne objave na www.optika-luna.hr Internet stranici, a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

2.5. Troškovi korištenja
Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.optika-luna.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

2.6. Punoljetnost
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.7. Točnost osobnih podataka
Prilikom korištenja www.optika-luna.hr Internet stranice, Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za naručivanje. Suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje istima nudi.

2.8. Prijave povrede zaštite i prava
Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

3. ONLINE KUPOVINA

Naručivanjem proizvoda i upisom svojih podataka korisnik potvrđuje:
– Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete
– Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
– Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

3.1. Informiranje Korisnika
Prodavatelj se obvezuje na Internet stranici www.optika-luna.hr redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o Proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Opće uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima robe ili usluge, nazivu i sjedištu, telefonskom broju, e-mail adresi, zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge troškovima prijevoza, dostave, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluga, vremenu isporuke robe ili pružanju usluga te načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Općim uvjetima

3.2. Predugovorna obavijest
Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

– glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

– svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

– zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe

– maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

– troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

– uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

– uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji

– tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

– tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona

– tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

– postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

– uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

– postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

– trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

– minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

– pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

– ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

– ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati

– mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Općim uvjetima.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu kao potrošaču u smislu odredaba spomenutog Zakona o zaštiti potrošača potvrdu predugovorne obavijesti u pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

3.3. Isključenje od odgovornosti Prodavatelja
Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Kupaca. Isto nije odgovoran zbog nastalih oštećenja koja su nastala u transportu.

3.4. Nemogućnost isporuke
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni Kupcu.

4. CIJENE PROIZVODA

4.1. Cijene
Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u eurima i HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

4.2. Kontrola cijena
Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca

4.3. Izmjene cijena
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

4.4. Rasprodaje i akcijske prodaje
Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode.

4.5. Količina proizvoda po akcijskim uvjetima
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda.

4.6. Izjava o konverziji – Conversion statement
Sva plaćanja biti će izvršena u eurima. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene u euro iz vaše valute prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

5. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

5.1. Odabir načina plaćanja
Naručene Proizvode i dostavu, Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja narudžbe. Plaćanje Proizvoda je moguće izvršiti:
– jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticom
– online plaćanjem na rate putem kreditnih i debitnih kartica
– uplatom direktno na račun Prodavatelja (virman/transakcijska uplata)
Detaljnije upute o načinu i vrstama plaćanja možete pronaći ovdje: Načini plaćanja

5.1.1. Plaćanje karticama
Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Prodavatelj snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

Usluge kartičnog plaćanja za Prodavatelja provodi WSPay™ usluga poduzeća Webstudio d.o.o. WSPay™ je sustav koji višestrukim šifriranjem i posebnim kanalima manipulira podacima. WSPay™ primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između Webstudio sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). WSPay™ sustav instaliran je na poslužiteljima pod kontrolom poduzeća Webstudio d.o.o.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti WSPay™ usluge.

5.2. Izvršenje plaćanja
Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice ili vidljivoj uplati na našem bankovnom računu.

5.3. Račun
Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa).

6. REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

6.1. Kvaliteta proizvoda
Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

6.2. Prigovori kupaca
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja [email protected] te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

6.3. Odgovornost za materijalne nedostatke
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine dana od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Ako se nedostatak pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrosača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak pojavi nakon roka od godinu dana prijelaza rizika na potrošača, ali ne kasnije od

24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi trgovac ili potrosač ovisno o rezultatu vještačenja.

Nedostatak postoji:

-ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
-ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
-ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
-ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

-uklanjanje nedostatka,
-predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
-sniženje cijene,
-raskid ugovora.
Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Uvjetima kupnje, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

7. DOSTAVA

Dostava se vrši preko GLS dostavne službe te se obavlja u najmanjem mogućm roku od dana narudžbe, ovisno o dostupnosti robe, ponekad su moguća mala kašnjenja u isporuci, no uvijek smo dostupni na telefon: +385 1 3882 376 ili e-mail: [email protected]. Za iznos manji od 70 eur/527,42 kn plaća se dostava u iznosu 6 eur45,21 kn; dok je za narudžbe iznad 70 eur/527,42 kn besplatna. To vrijedi za narudžbe unutar Republike Hrvatske. Dostavlja se na adresu koju je kupac specificirao kod unosa svojih podataka u sklopu naše web trgovine.
Cijena dostave van Republike Hrvatske je različita i ovisi kamo se šalje te ju Kupac snosi u potpunosti, kao i moguće dodatne troškove Carine i ostalih trškova povezanih s istom, a na koje Prodavatelj ne može utjecati.

7.1. Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:
– provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
– obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

7.2. Krivo isporučen proizvod
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

7.3. Primitak pošiljke
Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati (osim u slučaju beskontaktne dostave), ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Preuzimanjem pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

7.4. Odbijanje preuzimanja
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

7.5. Praćenje puta pošiljke
Dostavna služba putem elektronske usluge omogućava praćenje puta pošiljke. Usluga praćenja puta pošiljke omogućuje pošiljatelju i primatelju da u svakom trenutku dobiju relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.

8. RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

8.1. Raskid ugovora o kupoprodaji
Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u Uvjetima plaćanja ili na dnu web stranice gdje su i ostali podaci o raskidu ugovora te plaćanju.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, izvršiti Kupcu povrat sredstava. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

8.2. Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji
Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

8.3. Izvršenje povrata proizvoda
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu: Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10110 Zagreb, osim u slučaju kada se radi o povratu oštećenog proizvoda koji je takav stigao Kupcu te u dogovoru s Prodavateljem troškove prikupa snosi Prodavatelj.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 14 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način gore opisan, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

8.5. Opravdanost povrata
Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na karticu/račun kojim je uplata napravljena ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti na e-mail [email protected]. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

9. RASPRODANI ARTIKLI

9.1. Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli
U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

10.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika koji mu ih ostave za potrebe obrade narudžbe, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi Vaših osobnih podataka obratite nam se na Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10 000 Zagreb, a Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na mail [email protected]

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

10.2. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka
Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

– u trenutku kada pristupite stranici www.optika-luna.hr prikupit ćemo vašu IP adresu koja se smatra osobnim podatkom,

– prilikom upita o cijeni o našim proizvodima i akcijama, kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime.

– situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.optika-luna.hr koje su vam prikazane,

– ako kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatake o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave, broju telefona i e-mail adresi podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave

– kada nas kontaktirate telefonski i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,

– kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,

– kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime,adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,

– kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: [email protected] ili na adresu Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima, događanjima i promocijama, vršenja ugovorenih usluga, video nadzora, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima te unapređenja usluga. U svim mailovima je mogućnost odjave s liste primatelja.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Vaše osobne podatke prikupljamo zbog slanja obavijesti o događajima, ponudama, korisnim informacijama i alatima; kako bismo mogli vršiti ugovorene usluge; za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka i kupaca, te unapređenja usluga.

Osobne podatke dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano ili na temelju privole korisnika.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Prodavatelja zatražiti sljedeće:

– da vam omogući pristup vašim osobnim podacima (Imate pravo dobiti od Prodavatelja potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.)

– zatražiti ispravak pogrešnih podataka (Imate pravo ishoditi od Prodavatelja ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.)

– zatražiti brisanje osobnih podataka (Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Prodavatelj bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.)

– ograničavanje pristupa vašim podacima (Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od Prodavatelja ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.)

– podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke (Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.)

– zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja Prodavatelja.)

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Prodavatelja na e-mail: [email protected] ili na adresu J. Slavenskog 1, 10 000 Zagreb.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmjeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

10.2.2. Pravila Luna Loyaty Cluba te trošenje bodova

Za skupljanje Loyalty bodova prije svega je potrebno učlaniti se u naš Loyalty Club tako da se registrirate tj. prijavite sa svojim osobnim podacima. Prijaviti se možete kod online kupnje, ali i kupnjom u našim fizičkim poslovnicama (preko svojih mobilnih uređaja). Prijava u Loyalty program tj. registracija na web stranici Očne optike Luna d.o.o. je isključivo virtualna te vam je u svakom trenutku dostupna za pregled preko web stranice Očne optiike Luna d.o.o.

10.2.2.1. Registracija/Prijava 

Kupovati možete kao registrirani kupac ili kao gost posjetitelj navodeći samo neophodne podatke s ciljem obrade i dostave vaše narudžbe. Ako se želite registrirati kako ne biste svaki puta morali iznova unositi svoje podatke te želite pristup svojim narudžbama, Loyalty programu i drugim pogodnostima možete to napraviti u par koraka u dijelu stranice označenog kao Loyalty program ili Prijava.

U postupku registracije unosite svoje podatke i dobivate korisničko ime jednako svojoj e-mail adresi, koje ćete moći koristiti u svrhu budućih posjeta web stranici Očne optike Luna d.o.o. i budućih kupnji. Registracija je moguća i u tijeku postupka kupovine, za sve koji u statusu posjetitelja tj. gosta već unesu svoje podatke u svrhu dovršetka postupka kupovine. Svima će na raspolaganju biti opcija da se, označavanjem za to određenog polja, prijave automatski na način da sustav web stranice Očne optike Luna d.o.o. zapamti podatke koje su unijeli u postupku kupovine kao njihove podatke za registraciju.
Bez obzira na metodu koju koristite prilikom registracije, u svakom trenutku ovlašteni ste na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. Očna optika Luna d.o.o. će korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. No, vi ste dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu prijave tj. registracije, ili u svrhu kupovine na web stranici Očne optike Luna d.o.o., provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke Očna optika Luna d.o.o. će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih pravila.
Prilikom registracije/prijave na web stranici Očne optika Luna d.o.o., Očna optika Luna d.o.o. će vam uputiti upit pristajete li da vam se na e-mail adresu koju su naznačili obavještava o posebnim uvjetima prodaje, akcijama i popustima primjenjivima na web stranici Očne optike Luna d.o.o. kao i u fizičkim prodajnim mjestima Očne optike Luna d.o.o. U slučaju da pristanete i dok ne povučete pristanak (na što ste ovlašteni u svakom trenutku), vaša će se e-mail adresa koristiti za slanje komercijalnih Newslettera od strane Očne optike Luna d.o.o. Sve takve e-mail poruke koje primite bit će jasno označene kao komercijalni Newsletter, uz jasne podatke o Očnoj optici Luna d.o.o. kao pošiljatelju i načinima na koji se možete odjaviti kako više ne biste primali takve e-mail poruke.

10.2.2.2. Trošenje Loyalty bodova

Bodove u Luna Loyalty programu vjernosti skupljate na način da za potrošenih 3 EUR dobivate 1 bod. Kod online kupnje na web shopu Očne optike Luna d.o.o. bodovi se automatski zbrajaju i možete ih uvijek provjeravati u svojem korisničkom profilu te prema razini skupljenih bobova odmah imate uvid koji popust ostvarujete.

Bodovi se skupljaju prema sljedećem principu:

LUNA CLASSIC - 10% popusta - za skupljenih 100 do 299 bodova

LUNA EXPERT - 20% popusta - za skupljenih 300 do 549 bodova

LUNA EXCLUSIVE - 30% popusta - za skupljenih 550 bodova i više

Bodove možete sakupljati i kupnjom u našim fizičkim poslovnicama po istom principu te vam se dodaju na vaš Loyalty račun po izvršenoj kupnji. Bodovi sakupljeni online kupnjom i kupnjom u fizičkoj trgovini se međusobno zbrajaju.

Kada sakupite dovoljno bodova za neki od popusta bit će vam prikazani u Loyalty računu pod ‘Moj Loyalty’ te ih možete iskoristiti u online trgovini na www.optika-luna.hr ili u fizičkim poslovnicama.

Kod online kupovine čim se prijavite sa svojim podacima i odaberete proizvod u košaricu, prilikom prikaza cijene bit će vam dostupno za izbor ako želite iskoristiti Loyalty popust (ako ga imate) te ga svojim odabirom možete ili ne morate iskoristiti.

Kod kupnje u fizičkoj poslovnici ako želite iskoristiti Loyalty popust djelatnik će identifikacijom prema imenu i prezimenu provjeriti stanje bodova tj. bit će mu vidljiva razina dodijeljenog popusta te vam isti odobrava prilikom kupnje ako se za to odlučite.

Loyalty popuste možete koristiti nakon što ih ostvarite, kod sljedeće kupnje. Ne vrijedi za kupnju kojom ste popust ostvarili. Loyalty popusti se ne zbrajaju s popustima u fizičkoj poslovnici, a obračunava se veći popust.

Korištenje Loyalty popusta u fizičkim poslovnicama – odobravamo na sunčane naočale, dioptrijske okvire, kompletnu narudžbu, tekućine, kontaktne leće, lančiće. Popust se ne ostvaruje na proizvode koji su sniženi ili u outlet kolekciji.

Loyalty popust je moguće pokloniti drugoj osobi uz identifikaciju djelatniku kako bi se bodovi mogli uskladiti s potrošnjom.

Nakon isteka 12 mjeseci od prvih skupljenih bodova ako ih niste potrošili oni se brišu.

U svakom trenutku svoj profil možete pobrisati kao i sve podatke, a od nas tražiti brisanje osobnih podataka.

10.3. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama
Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka (na mail [email protected] ili na adresu J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb s naznakom za GDPR)

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 5.1.1.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

10.4. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama
Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba

10.5. Otklanjanje pogrešaka
Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

10.6. Prijava pogrešaka
Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

11. PRIKUPLJANJE I ZAŠTITA PODATAKA OD STRANE DRUŠTVENIH MREŽA

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Odgovorne osobe imenovane od strane Prodavatelja imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Prodavatelj ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Prodavatelj koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK

INSTAGRAM

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte i na adresi: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, a za Facebook kontakt službenika za zaštitu podataka potražite na: https://www.facebook.com/policy.php i na https://www.facebook.com/help/contact/54097794630297, a kontakt službenika za zaštitu podataka za Instagram na: https://hr-hr.facebook.com/policy.php i na https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

11.2. Internet stranice trećih osoba
Stranica Prodavatelja www.optika-luna.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja, Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Prodavatelj za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

12. KOLAČIĆI

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Prodavatelj koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačićima na našim internetskim stranicama. Više o kolačićima pročitajte u Cookies i Politika privatnosti.

13. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

13.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta
Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

13.2. Važenje Općih uvjeta
Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

13.3. Rješavanje sporova
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta riješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Ukoliko potrošač prihvaća Uvjete kupnje, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici www.optika-luna.hr te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Uvjeta kupnje moli se isti da ne koristi web stranicu www.optika-luna.hr i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

13.4. Kopiranje
Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

Ovi opći uvjeti objavljeni su 1. listopada 2014. te zadnje ažurirani 24.05.2023. na www.optika-luna.hr.

Za sva dodatna pitanja, komentare ili sugestije, molimo kontaktirajte nas na e-mail: [email protected].