Dostava, povrat i reklamacije

KAKO KUPOVATI?

Postupak kupovine je jednostavan i sastoji se od par koraka. U našoj širokoj ponudi pronađete željeni proizvod ili više njih. Nakon što ih odaberete biti će vam vidljivi u košarici (gore desno), gdje će po stavkama biti navedeno što ste odabrali, koja je cijena, porez, podaci o načinu plaćanja i dostavi. Posljednji korak je slanje konačne narudžbe.
U bilo kojem dijelu, a prije konačnog slanja, možete mijenjati narudžbu, dodavati ili brisati proizvode iz košarice ili pak odustati od cjelokupne kupnje. Kada pošaljete konačnu narudžbu, na ekranu će se pojaviti informacija je li vaša narudžba uspješno poslana.

Naša podrška stoji vam na raspolaganju u uredovno vrijeme na telefonu +385 1 3882 376 te na mailu [email protected], a detaljnije o zaštiti podataka provjerite u dijelu Zaštita podataka.

DOSTAVA

Dostava se vrši preko GLS dostavne službe te se obavlja u najmanjem mogućm roku od dana narudžbe, ovisno o dostupnosti robe, ponekad su moguća mala kašnjenja u isporuci, no uvijek smo dostupni na telefon: +385 1 3882 376 ili e-mail: [email protected].

Za iznos manji od 70 EUR/527,42kn plaća se dostava u iznosu 6 EUR/45,21 kn; dok je za narudžbe iznad 70 EUR/527,42 kn besplatna. To vrijedi za narudžbe unutar Republike Hrvatske. Dostavlja se na adresu koju je kupac specificirao kod unosa svojih podataka u sklopu naše web trgovine.

Nakon narudžbe, kupca obavještavamo putem SMS-a i/ili e-mail-a. Prva obavijest sadrži informaciju da će paket biti dostavljen sljedećeg radnog dana, te adresu dostave. Drugu e-mail poruku ili SMS šaljemo ujutro na dan dostave, kada kurir preuzme paket i kada zada 3-satni vremenski interval za očekivano vrijeme dostave. Ova poruka sadrži telefonski broj kurira i kontakt telefon službe za korisnike. Već 15 minuta nakon neuspjelog pokušaja dostave primatelj dobiva elektroničku obavijest i putem interneta može odmah upravljati daljnjom sudbinom paketa.

Internetski link, potreban za prijavu, primatelju šaljemo putem SMS-a i/ili e-maila. Na odabir se nudi pet opcija za fleksibilnu dostavu:

1. Dostava u novom terminu
2. Dostava na drugu adresu
3. Osobno preuzimanje paketa u najbližem GLS područnom skladištu (depo-u), Paketomatu ili PaketShopu
4. Odbijanje preuzimanja paketa.

Za narudžbe manje od 35 EUR/263,71 kn, pakete šaljemo preko Hrvatske pošte te su rokovi za dostavu 5-10 radnih dana unutar Hrvatske (ovisno o mjestu slanja).

S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu, dostava za pošiljke van Hrvatske mogu kasniti, no uvijek nam se možete obratiti za provjeru stanja pošiljke. Detalje dogovaramo mailom, za više informacija kontaktirajte nas na [email protected]

Ako je dostava van Republike Hrvatske naplaćuje se prema podacima niže.

EUROPA 1 – Slovenija – 25,88 EUR/195 kn

EUROPA 2 – Austrija, Češka, Mađarska, Slovačka, Njemačka – 36,63 EUR/276 kn

EUROPA 3 – Belgija, Danska, Estonija, Francuska, Irska, Sjeverna Irska, Italija, Latvija, Litva, Luxemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska, Velika Britanija, Ukrajina, Vatikan – 43,67 EUR/329 kn

EUROPA 4 – Bugarska, Finska, Grčka, Rumunjska – 58,27 EUR/439 kn

EUROPA 5 – BIH, Srbija – 50,57 EUR/381 kn

EUROPA 6 – Švicarska, Lihtenštajn, Island, Albanija, Makedonija, Andora, Bjelorusija, Crna Gora, Kosovo – 61,19 EUR/461 kn

EUROPA 7 – Norveška – 79,63 EUR/600 kn

Sjeverna i Južna AmerikaArgentina, Bolivija, Brazil, Čile, Ekvador, Gvajana, Kolumbija, Paragvaj, Peru, Surinam, Urugvaj, Venezuela, Antigva i Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska Republika, Grenada, Gvatemala, Haiti, Honduras
Jamajka, Kanada, Kostarika, Kuba, Meksiko, Nikaragva, Panama, Salvador, Sjedinjene Američke Države, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Trinidad i Tobago – 79,63 EUR/600 kn

Ostatak svijeta : Japan, Kina, Armenia, Cipar, Republika Koreja, Egipat, Etiopija, Filipini, Gruzija, Izrael, Jordan, Australija, Novi Zeland, San Marino, Zambia –  79,63 EUR/600 kn

Za države izvan Europske unije naplaćuje se carina. Koliko će se naplatiti i koliko će određeni proizvod zadržati na carini, ne ovisi o nama i na to ne možemo utjecati. Kada ste naručili proizvod koji se šalje u državu koja nije članica EU, prihvaćate i mogućnost naplate carine.
Cijena dostave van Republike Hrvatske je različita i ovisi kamo se šalje te ju Kupac snosi u potpunosti, kao i moguće dodatne troškove Carine i ostalih trškova povezanih s istom, a na koje Prodavatelj ne može utjecati.

Pregled prilikom preuzimanja

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:
– provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
– obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Krivo isporučen proizvod
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

Primitak pošiljke
Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate Proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati (osim u slučaju beskontaktne dostave), ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Preuzimanjem pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

Odbijanje preuzimanja
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Praćenje puta pošiljke
Dostavna služba putem elektronske usluge omogućava praćenje puta pošiljke. Usluga praćenja puta pošiljke omogućuje pošiljatelju i primatelju da u svakom trenutku dobiju relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.

RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Raskid ugovora o kupoprodaji
Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja Proizvoda od strane Kupca. Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Navedenu nedvosmislenu izjavu o odluci o jednostranom raskidu ugovora Kupac može poslati koristeći  obrazac za jednostrani raskid ugovora na linku.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je dužan isporučenu robu vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, izvršiti Kupcu povrat sredstava. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Gubitak prava na raskid ugovora o kupoprodaji
Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

Izvršenje povrata proizvoda
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Kupac je Proizvode dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na adresu: Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10110 Zagreb, osim u slučaju kada se radi o povratu oštećenog proizvoda koji je takav stigao Kupcu te u dogovoru s Prodavateljem troškove prikupa snosi Prodavatelj.

Ukoliko Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko isti ne dostavi u naknadnom roku od 14 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način gore opisan, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Opravdanost povrata
Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na karticu/račun kojim je uplata napravljena ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti na e-mail [email protected]. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

RASPRODANI ARTIKLI

Nemogućnost isporuke – rasprodani artikli
U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

CIJENE

Očna optika Luna d.o.o. zadržava pravo promjene  cijena bez prethodne najave i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Cijene vrijede za važeću narudžbu kakve jesu u vrijeme dostavljanja narudžbe. U pregledima proizvoda su cijene koje uključuju PDV i vrijede isključivo za online kupnju. Cijene su izražene u eurima i hrvatskim kunama.

REKLAMACIJE NA PROIZVODE I PODNOŠENJE PRIGOVORA

Kvaliteta proizvoda
Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda.

Prigovori kupaca
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte na adresu Prodavatelja (Očna optika Luna d.o.o., J. Slavenskog 1, 10000 Zagreb), odnosno putem elektroničke pošte na [email protected] te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine dana od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Ako se nedostatak pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrosača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak pojavi nakon roka od godinu dana prijelaza rizika na potrošača, ali ne kasnije od

24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi trgovac ili potrosač ovisno o rezultatu vještačenja.

Nedostatak postoji:

-ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
-ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
-ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
-ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

-uklanjanje nedostatka,
-predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
-sniženje cijene,
-raskid ugovora.
Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Uvjetima kupnje, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

Rješavanje sporova
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta riješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.